Beschrijving

In dit dagboek zijn meditaties bijeengebracht uit geschriften van oude schrijvers. Hun prediking kenmerkte zich door een zuiver evenwicht van Wet en Evangelie. Daarbij wezen zij voortdurend op de noodzakelijke praktijk van de godzaligheid. De inhoud van het dagboek is samengesteld door wijlen de heer W. van Gent. Het bevat stukjes van uitsluitend Nederlandse oudvaders, destijds opgenomen in de reeds lang uitverkochte dagboeken Uit de schat der eeuwen en Uit de schat der eeuwen 2.

AUTEUR: Hellenbroek, Abraham
ISBN: 9789033126598