Beschrijving

Over prediking en predikers

‘Waarom landt de boodschap niet?’ is een belangrijk en praktisch boek waarin D. Martyn Lloyd-Jones ons handreikingen doet over een thema dat door hem helder en indringend is behandeld.

Dit boek is een geheel herziene uitgave van het boek ‘Predikers en Prediking’. Door de hertaling en nieuwe lay-out is het boek meer toegankelijk geworden.

De Kerk van de Heere Jezus Christus bestaat bij de gratie van de prediking. Door de prediking wordt zij onderhouden, in leven gehouden en gevoed. Indien de kerk de prediking aan haar leden zou onthouden, zij zal door gebrek aan voedsel sterven. In scherpe bewoordingen wijst Lloyd-Jones hen terecht, die voor de prediking van het woord nodig voor tijd en eeuwigheid. Wat een voorrecht voor de prediker, die dit Woord van genade mag verkondigen. Een arbeid, waarop Lloyd-Jones zeer diep ingaat en het eigen vlees niet spaart. hij wijst naar grote begenadigde predikers, die Goddelijke warmte en gloed uitstraalden, die als een kaars voor Christus opbrandden en stelt in alle eerlijkheid de vraag: ‘Waar is thans de bewogenheid die in het verleden de prediking zozeer kenmerkte? Waarom kennen de predikers van deze tijd zo weinig gedrevenheid? De Waarheid is toch niet veranderd? Geloven de predikers van deze tijd die Waarheid nog? Worden wij er nog door gegrepen? Heeft zij ons in de diepte en in de hoogte gebracht, waardoor wij onszelf mochten kwijtraken in liefde en aanbidding omdat wij Christus leerden kennen?’

Lloyd-Jones gaat voor niets en niemand opzij in dit uiterst belangrijkte boek, gedreven als hij was door het hem verleende mandaat van de prediking: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn.’

Auteur : Lloyd-Jones, D.M.
ISBN : 9789081218399