Beschrijving

Waarom wordt er in onze kerken nog maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias? Misschien wel omdat veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke wortels en niet meer lijkt op het denken van de eerste gemeenten. Veel Goddelijke patronen in de Bijbel zijn al die tijd afgedaan als ‘te Joods’, waardoor ze voor christenen niet relevant leken. Niets blijkt vandaag minder waar. Intussen stonden de kerkdeuren wel open voor tal van heidense invloeden, zonder dat de gelovigen zich daar echt bewust van waren.

Wake Up!
Kan soms confronterend zijn, maar het wordt uitnodigend aan de kerken aangeboden en is overvloedig en zorgvuldig gedocumenteerd. Voorafgaand aan de uitgave van dit boek zijn de belangrijkste onderwerpen aan groepen uit verschillende donominaties gepresenteerd. Steeds opnieuw kwam de vraag naar voren waarom deze informatie niet al veel langer in de kerken bekend is. Na lezing van dit boek zal de reden u duidelijk zijn. Gaat u mee op reis?

Auteur: Lamm, Arno; Vanbeckevoort, Emile-Andre
ISBN: 9789064511851