Beschrijving

Ds. Schot weet uit eigen ervaring dat er veel afkomt op ouders die een kind verliezen. In het pastoraat merkt hij grote behoefte aan Bijbelse duidelijkheid rondom dit thema. In ieder geval zijn bedroefde ouders niet gebaat met allerlei gevoelige opmerkingen die geen bijbels fundament hebben. De auteur blijft binnen de kaders van Gods Woord en de daarmee samenhangende visie op het genadeverbond. Een pastoraal-theologische handreiking!

Auteur: Ds. A. Schot
ISBN: 9789463700511