Beschrijving

De Bijbel voegt een wezenlijke dimensie toe aan alles wat al over onderwerp ‘tijd’ geschreven is. De Schrift wijst ons niet alleen op een efficiënt omgaan met de tijd, maar stelt ons vooral de vraag waaraan – of beter gezegd: aan wie – wij onze beste tijd geven.
Tijd is in de eerste plaats genadetijd. Wij kunnen nog zo efficiënt onze tijd indelen, als het aan de verkeerde dingen wordt besteed, is het van nul en generlei waarde. De Bijbel leert ons dat de tijd die wij hebben in de eerste plaats gegeven is om God te zoeken. Mozes bad het al in Psalm 90: ‘Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.’ De Heere Jezus leert ons dat de tijd moet worden ingezet voor de eeuwigheid: ‘Zoekt eerst het koninkrijk Gods, en Zijn gerechtigheid.’

Auteur: Wijk. ds. G. van
ISBN: 9789033122736