Beschrijving

Dit boek bevat de mooiste overdenkingen uit het maandblad
‘The Sword and the Trowel’, dat uitgegeven werd door C.H.
Spurgeon. In deze bloemlezing spoort Spurgeon de lezer aan
bereid te zijn om God te ontmoeten. We moeten onze zinnen
niet zetten op de vluchtige dingen van alledag, maar juist de
genadetijd gebruiken om het eeuwige goed te zoeken. In beeldende
taal wijst de auteur de zoekende zondaar steeds weer
op Jezus, want wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. ‘Zie
nu op Jezus’, zo roept Spurgeon ons op, ‘want vandaag is de
aangename tijd!’
Vertaald door T. van der Plas.

Auteur: Spurgeon, C.H.
ISBN: 9789402906592