Beschrijving

De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid, en de kennis van de Heilige is inzicht. (Spr. 9:10, naar het Engels)

Wijsheid voor vrouwen lijkt soms gemakkelijk te vinden te zijn in een van de vele zelfhulpboeken. Dit boek houdt zich verre van ‘gemakkelijke’ wijsheid. De auteur benadrukt telkens weer dat ware wijsheid alleen verkrijgbaar is door een leven in de vreze des Heeren.

Eerst bespreekt de auteur de onschatbare waarde van wijsheid en de ernstige gevolgen van dwaasheid. Vervolgens behandelt dit boek heel concreet (aan de hand van Spreuken):

– de kracht van woorden
– het kiezen van vrienden
– het geheim van zelfbeheersing
– de omgang met onze gedachten, gevoelens en verlangens
– het beheer van financiën
– het omgaan met seksualiteit

Het boek sluit af met een portret van ware wijsheid: de vrouw uit Spreuken 31.
Door de studievragen bij ieder hoofdstuk is dit boek zeer geschikt voor vrouwenverenigingen of -kringen.

Auteur: Lydia Brownback
ISBN: 9789462785281