Beschrijving

In Wonderen bestrijdt Lewis het geloof dat wonderen per definitie nooit gebeuren. Lewis maakt onderscheid tussen waarschijnlijke en onwaarschijnlijke wonderverhalen. En hij laat zien dat de waarde van de christelijke godsdienst ligt in het feit dat daarin alles draait om een wonder in de meest letterlijke zin van het woord.

Onderzoek naar het al dan niet bestaan van wonderen, door de Engelse apologeet (1898-1963).

Auteur: Lewis, C.S.
ISBN: 9789051941029