Beschrijving

Over het werk van de Heilige Geest

‘Wordt vervuld’ is geschreven vanuit de diepe overtuiging dat we dringend behoefte hebben aan een krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Het is de Geest Die het geestelijk leven in stand houdt en verdiept, ook in tijden van grote oppervlakkigheid.

Dit boek gaat in op het werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Aan de orde komen o.a. wedergeboorte, zondekennis, geloof, heiligmaking en gebed.

Auteur: Vlastuin, dr. W. van
ISBN: 9789033608124