Beschrijving

Over roeping, vreugde en aanvechting

In Zending zonder franje vertellen dominee Kommers en zijn vrouw over de roeping, vreugde en aanvechting als je gehoorzaam wilt zijn aan God.
Zij hebben jarenlang gewerkt op het zendingsveld in Afrika. Tussen theorie en de werkelijkheid op het zendingsveld bestaat een groot verschil. Heel eerlijk vertellen de beide auteurs over deze spanningsvolle tegenstellingen in hun werk en gezin. Ook laten de auteurs duidelijk uitkomen dat zending geen optie is die een christen kan overwegen, maar een bijbelse opdracht. Zending blijkt vaak een confrontatie met boze machten en krachten, waarbij voorbede uit de thuisgemeente(n) en gebed als krachtig wapen nodig is om als christen dienstbaar te zijn aan God.

De sleutelwoorden in Zending zonder franje zijn vertrouwen en gehoorzaamheid: de zending wordt ontdaan van alle romantiek en de aandacht van de lezer wordt gericht op God, Die de Getrouwe is.

Achter in het boek is een aantal foto’s opgenomen om een beeld te geven van het leven in een zendingsgebied.

Dr. J. Kommers en zijn vrouw A. Kommers-Visser wonen nu in Lelystad en zijn jarenlang werkzaam geweest op het zendingsveld in Afrika.

doelgroep: mensen op het zendingsveld, zendende kerken en kerkleden

Auteur : Kommers, J.
ISBN : 9789058298454