Beschrijving

Een werkboek bij de schepping

Onze Heere God is een goede Huisbaas, Die alle huisraad verschaft alvorens de bewonders toe te laten.

Bovenstaande uitspraak van Luther benadrukt Gods voorzienige zorg voor mensen, waarvoor Hij de grondslag al in Zijn scheppingswerk heeft gelegd. Dr. Hofman staat vanuit deze invalshoek stil bij de zeven scheppingsdagen. Per hoofdstuk vormt een kerntekst uit Genesis het uitganspunt voor enkele bijbels-theologische lijnen. In de daarop volgende paragraaf wordt geput uit de rijke geschiedenis van de bijbeluitleg. Daarna komen de hedendaagse problemen en de levenspraktijk aan de orde. Vragen en opdrachten bieden stof voor verdere verwerking en sommige hoofdstukken bevatten verdiepend materiaal.
Zeven dagen beoogt bezinning en stimulering tot verantwoordelijk handelen en wil leiden tot verwondering over Gods grote daden.

Prof.dr. T.M. Hofman (1952) was als predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk verbonden aan de gemeenten Ouderkerk aan de Amstel en Rijnsburg. In 1995 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Sinds 1997 is hij daar werkzaam als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken.

Auteur : Hofman, T.M.
ISBN : 9789058299499