Beschrijving

‘Zeven stappen op weg naar vrijheid’ is het antwoord op het verzoek van velen om de zeven wonderen van het kruis (beschreven in het boek ‘Het wonder van het kruis’) stap voor stap uit te werken. De ‘zeven stappen’ worden ondersteund door gerichte vragen, die u in een groep kunt bespreken, begeleid door krachtige voorbeeldgebeden.

Ontdek hoe God in de laatste achttien uur voor Jezus` sterven, niets aan het toeval heeft overgelaten. Zie hoe God de regie van Golgotha volledig in handen had. Elke Joodse handeling en iedere Romeinse actie was door God ingegeven. De zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, honderden jaren daarvoor voorspeld, door God gewild en ingegeven. Uitgevoerd door zondige, Romeinse soldaten. Met deze profetische handelingen wil de grote Regisseur u duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor u betekent: de duivel is volledig ontmaskerd, ontwapend en overwonnen (Colossenzen 2:15). Ook al lijkt het soms in de levens van somige christenen of die realiteit maar niet zichtbaar wil worden.

Zoals de hogepriester op de Grote Verzoendag opdracht kreeg zeven keer het bloed van het offerdier te sprenkelen op de aarde (Leviticus 16), zo doordrenkte het bloed van Jezus zeven maal de aarde. Wij mensen zijn evenzo van de aarde. We zijn uit stof geschapen en we zullen tot stof wederkeren (Genesis 3:19). Als wij geloven dat Jezus Zijn bloed op een volmaakte manier voor ons heeft gegeven, zal dit bloed van de Zoon van God ook ons leven doordringen en wonder na wonder bewerken.

De weg naar vrijheid loopt via de zeven wonderen van het kruis. Het is de weg die God voor Jezus had bepaald. En het is de weg die wij mogen gaan, zodat de zeven wonderen van het kruis in ons leven kunnen plaatsvinden en wij herstel kunnen vinden voor onze ziel, onze geest en ons lichaam.

Auteur : Kamp, W. van de
ISBN : 9789080954656